اعلام حضور

بنام ایزد یکتا

از این پس تصمیم گرفتم یاداشت های خود در مورد مبارزه با پان ترکیسم را در وبلاگ حاضر ارئه دارم. و البته این ، ابدا به آن معنی نیست که ما به دیگر پان های تجزیه طلب و بیگانه پرست چراغ سبز نشان داده ایم . بلکه صرفا تاکید حال حاضر خود را بر پانترکیسم و هواداران فرومایه و ضد وطن آن قرار داده ایم.

 

 

پاینده ایران

/ 0 نظر / 45 بازدید