مانیفست کارزار با پان ترکیسم

نوشتار به وبلاگ جدید منتقل شد.

/ 169 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قاصدک

اندر احوالات راهپیمایی 22 بهمن تبریز در www.majless86.blogfa.com حتما ببینین.........

بابک

شما فکر میکنید با این خزعبلات میتوانید مردم ترک ایران را از زبان و فرهنگ سومری- ترکی که تاریخ با سومر و ترک شروع میشود بیگانه کنید .امروز عصر ارتباطات و اطلاعات است .ما تورکهای ایران در تمام ارکان مهم کشور نفوذ داریم و از نظر جمعیت نیز بیشتر از شما هستیم .پست های مهم سیاسی -بازار و تجارت -صنعت - اساتید دانشگاهها - ما حق خود را حلقوم شما فاشیست ها کثیف بیرون میکشیم . باورتون نمیشه . زمان ادعای من را ثابت خواهد کرد .

TONYUKUK

دومین شماره آراز در تورکیه منتشر شد بسیاری از فارس پرستان با مشاهده آراز و فیلمهای قیام ملی آذربایجان در تورکیه و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه و حمایت بوزقوردهای تورکیه از حرکت ملی آذربایجان دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. به فارسهای بیچاره و ارمنی های ساکن ممالک محروصه زمین ارزان قیمت در افغانستان فروخته می شود. فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393 http://www.tebriztube.com/medy

ARAZ

دومین شماره نشریه آراز در تورکیه منتشر شد. بسیاری از فارس پرستان با مشاهده آراز و فیلمهای قیام ملی آذربایجان در تورکیه و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه حمایت بوزقوردهای تورکیه از حرکت ملی آذربایجان دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. به فارسهای بیچاره و ارمنی های ساکن ممالک محروصه زمین ارزان قیمت در افغانستان فروخته می شود. فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393 http://www.tebriztube.

ARAZ

دومین شماره نشریه آراز در تورکیه منتشر شد. بسیاری از فارس پرستان با مشاهده آراز و فیلمهای قیام ملی آذربایجان در تورکیه و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه حمایت بوزقوردهای تورکیه از حرکت ملی آذربایجان دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 سوگند بوزقوردهای تورکیه در حمایت از بوزقوردهای آذربایجان جنوبی فارسها قبل از مشاهده آمبولانس خبر کنند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد. بعد از کلیک منتظر باشید. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380 http://www.tebriztube.com/medyai

رضا پهلوی

بعد از حمایتهای دولتهای سوریه و حزب حماس از فارسها ، که تازه فارسها را متوجه امپراطوری پارس کرده ، کشور های ترک منجمله کشور مغولستان -تاتارستان - ازبکستان - قرقیزستان - ترکمنستان - دوغو ترکستان - قزاقستان -آذربایجان - ترکیه - قبرس - و حتی ترکهای عراق و آذربایجان جنوبی دچار سکته شدید مغزی شده اند ! شما می توانید حمایتهای حماس سوریه و ... را از فارسها (پارسیان ثریا نشان) ببینید http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blogfa.com/ http://www.farsdog3.blogspot.com/ http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blogfa.com/ http://www.farsdog3.blogspot.com/ http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blog

رضا پهلوی

بعد از حمایتهای دولتهای سوریه و حزب حماس از فارسها ، که تازه فارسها را متوجه امپراطوری پارس کرده ، کشور های ترک منجمله کشور مغولستان -تاتارستان - ازبکستان - قرقیزستان - ترکمنستان - دوغو ترکستان - قزاقستان -آذربایجان - ترکیه - قبرس - و حتی ترکهای عراق و آذربایجان جنوبی دچار سکته شدید مغزی شده اند ! شما می توانید حمایتهای حماس سوریه و ... را از فارسها (پارسیان ثریا نشان) ببینید http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blogfa.com/ http://www.farsdog3.blogspot.com/ http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blogfa.com/ http://www.farsdog3.blogspot.com/ http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blog

رضا پهلوی

بعد از حمایتهای دولتهای سوریه و حزب حماس از فارسها ، که تازه فارسها را متوجه امپراطوری پارس کرده ، کشور های ترک منجمله کشور مغولستان -تاتارستان - ازبکستان - قرقیزستان - ترکمنستان - دوغو ترکستان - قزاقستان -آذربایجان - ترکیه - قبرس - و حتی ترکهای عراق و آذربایجان جنوبی دچار سکته شدید مغزی شده اند ! شما می توانید حمایتهای حماس سوریه و ... را از فارسها (پارسیان ثریا نشان) ببینید http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blogfa.com/ http://www.farsdog3.blogspot.com/ http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blogfa.com/ http://www.farsdog3.blogspot.com/ http://www.ferdosie.blogfa.com/ http://www.kurush.blogfa.com/ http://www.dareyush.blogfa.com/ http://www.parsseg.blogfa.com/ http://elmeparsiyan.blogfa.com/ http://www.ayrim.blog

ARAZ

بعد از بمبارانهای فرهنگی 24 ساعته صدها تلوزیون تورک زبان تورکیه که موجب بیداری تورکهای ایران شد دولت تورکیه به حمایت علنی از دکتر چهرگانی و تورکهای ایران روی آورد. نشریه آراز در تورکیه منتشر و با دکتر چهرگانی مصاحبه کرد. MHP در حمایت از آذربایجان جنوبی و دکتر چهرگانی راهپیمایی کرد. فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 سوگند بوزقوردهای تورکیه در حمایت از بوزقوردهای آذربایجان جنوبی فارسها قبل از مشاهده آمبولانس خبر کنند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 بسیاری از فارس پرستان با مشاهده فیلمهای راهپیماییی بوزقوردهای تورکیه در حمایت از ملت تورک آذربایجان جنوبی و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. بعضی در حالت کما هستند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?habe

آراز

با سلام به تورکهای ننه قد قد نژاد مغولی زاده اخبار توررررررررررررررررکیه تر تر تر تر...( ترجمه به خط و زبان پان عربی و لهجه تورکی از سایت قاراز ایجاد پارلمان مشترک کشورهای تورک زبان نافهم (عیالات متحده تورک و تررررررررررررررررر....تر) راهپیمایی بوزینه های توررررکیه در حمایت از حرکت و لرزش پان تورکهای جنوبی و سوراخ بالایی و میان تنه ای حرکت آراز(عرعر سابق) در تورررررکیه و حمایت و نجاست از پرفسور چرک انی ایجاد تلوزیون اینترترتر...تر.تری برای حرکت ملی تورکهای متوسط العقل تورکرریه تلاش رهبر ملی مغولها چس کانی برای شناساندن قتل عام تورکهای قد قدی جنوبی و شمالی و پایین تنه و سوراخ تنه در سنه 1946