مخاطرات پیش رو در جمهوری ارّان ( آذربایجان )

درپی استقرار گروه هایی از پ پ ک در نخجوان و مانور ارمنستان درچارچوب حمایت از این گروه  برای چانه زنی های آینده با جمهوری آذربایجان ، خطرات و تهدید هایی دیگر که به فروپاشی ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان – ارّان ) میانجامد به چشم میخورد.

در این راستا فعالیتهای گروه های جدایی خواه مانند "سادوال" و حامیان داخلی از آن ، باهدف ایجاد لزگیزستان مستقل برای جدا کردن بخش های لزگی نشین آذربایجان  مانند  قوبا و قوسار و ایجاد یک دولتلزگی متحد، با لزگی های داغستان قابل توجه میباشد.

این گروه دارای 10000 شبه نظامی است که در کمپ های نظامیارمنستان ونیز داغستان از طرف نظامیان روسی و ارمنی تحت آموزش قرار دارند.

رهبر این گروهناصر پریموف است که در داغستان زندگی می کند . با توجه به شرایط سیاسی ایران شمالی و با عنایت به پتانسیل و فعایت های این گروه که از خطر های جدی است که یکپارچگی ایران شمالی را تهدید میکند.

پاینده ایران

/ 29 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ف

سرور گرامی من یک تورک هستم آیا اجازه میدهی یک لیوان آب بخورم ؟ آخه بعداز کلنجار رفتن با ابحی حضرتعالی تشنگی بر ما مستولی گردیده بوده میباشد فراوان . دست ما ما نت درد نکنه با این دختر خوشگلی که بزرگ کرده و تقدیم پان تورکها کرده است.

yashare koney irani jomhoyeye azarbayja ne shomale ba 35darsad rshd egtesadeye salane 2sale ke az taraf sazmane mellale motahed be onvane bishtarin roshd egtesadie moarefe shode pass ta beheton veza medim biyayid azarbayjan maman va khahareto beferes bokonim negaran nabash pole khobe medim,khodetam matone beyay sarigoley khan montazerete!

Turk

http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11394 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11395 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11401 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11402 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11403 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11404 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11410 http://www.tebri

TONYUKUK

دومین شماره آراز در تورکیه منتشر شد بسیاری از فارس پرستان با مشاهده آراز و فیلمهای قیام ملی آذربایجان در تورکیه و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه و حمایت بوزقوردهای تورکیه از حرکت ملی آذربایجان دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. به فارسهای بیچاره و ارمنی های ساکن ممالک محروصه زمین ارزان قیمت در افغانستان فروخته می شود. فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393 http://www.tebriztube.com/medy

TONYUKUK

دومین شماره آراز در تورکیه منتشر شد بسیاری از فارس پرستان با مشاهده آراز و فیلمهای قیام ملی آذربایجان در تورکیه و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه و حمایت بوزقوردهای تورکیه از حرکت ملی آذربایجان دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. به فارسهای بیچاره و ارمنی های ساکن ممالک محروصه زمین ارزان قیمت در افغانستان فروخته می شود. فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11371 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11379 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11380 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11393 http://www.tebriztube.com/medy

1

http://www.youtube.com/watch?v=-Gqxr2MJbOQ

ARAZ

بعد از بمبارانهای فرهنگی 24 ساعته صدها تلوزیون تورک زبان تورکیه که موجب بیداری تورکهای ایران شد دولت تورکیه به حمایت علنی از دکتر چهرگانی و تورکهای ایران روی آورد. نشریه آراز در تورکیه منتشر و با دکتر چهرگانی مصاحبه کرد. MHP در حمایت از آذربایجان جنوبی و دکتر چهرگانی راهپیمایی کرد. فیلمهای حمایت بوزقوردهای تورکیه در سایتهای زیر می باشد http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11372 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11357 سوگند بوزقوردهای تورکیه در حمایت از بوزقوردهای آذربایجان جنوبی فارسها قبل از مشاهده آمبولانس خبر کنند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11358 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11359 بسیاری از فارس پرستان با مشاهده فیلمهای راهپیماییی بوزقوردهای تورکیه در حمایت از ملت تورک آذربایجان جنوبی و مصاحبه دکتر چهرگانی در تورکیه دچار سکته مغزی و قلبی شده اند. بعضی در حالت کما هستند. http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11369 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?haber_id=11370 http://www.tebriztube.com/medyaizle.php?habe

ARAZ

بنیاد زبان تورکTürk Dil Kurumu) (نیز فلات ایران را مملو ازشیوه های زبان تورک دانسته و اقسام متنوع تورکی چون آذری/تورکمنی/قزاقی/قشقایی/ابیوردی/افشاری/کنگرلی/بختیاری/اشکان/قاجار/قبچاق/بیات/را زبان رایج فلات ایران راثبت کرده .محققان تورکولوگها و زبان شناسان تحقیقات لازم را انجام میدهند بنیاد تورکولوژی آتاتورک نیزدرحال انجام پروژهای تحقیقاتی میباشد.پروفسورعلی قفقازیالی از دانشگاه ارضروم کتابİRAN TÜRKLERİ ANTOLOJİSİ(ایران تورکلری آنتولوژیسی) در شش جلد منتشر کرد.با حمایت این موسسه کتاب Azerbaycan Türklerinin Üzerine İncelemeler Güney نیز منتشر شد همچنین درانسکلوپدی 62 جلدی ادبیات جهان تورک یک جلد برای آذربایجان جنوبی اختصاص داده شده. بخش دیگر کتاب به اهمیت سوق الجیشی و استراتژیک آذربایجان جنوبی پرداخته است و آذربایجان جنوبی را دروازه جهان تورک نامیده است. برای تهیه کتاب میتوانید با آدرس زیر مکاتبه نمایید Litors Yolu Fatih Sanayi Sitesi 12–204 Topkapı- İstanbul TÜRKİYE Tel: 0090 212 612 9559 ISBN: 978- 975- 225138- 1

ARAZ

قیام ملت مرند علیه شونیسم فارس مرندی که به احمقی نژاد علامت بوزقورد درآوردند http://www.youtube.com/watch?v=zVUBeE1IgCc تشکیلات بوزقورد تبریز در استادیوم تبریز http://www.youtube.com/watch?v=6RrQqD2JNX8 قبولی پرچم ملی آذربایجان جنوبی و مملکت آذربایجان جنوبی تورک در سازمان ملل متحد http://unpo.org/member_profile.php?id=79 معرفی کتاب از تورکیه (ترجمه به خط و زبان عربی از سایت آراز) بنیاد تورکولوژی آتاتورک کتاب TÜRK DÜNYASI SORUNLARI) ( را در استانبول چاپ و منتشر کرد. عکس کتاب http://www.arazdergisi.org/index.htm در جلد این کتاب نقشه آذربایجان جنوبی رسم شده و بزرگترین مشکل دنیای تورک مسله آذربایجان جنوبی ذکرشده پزوفسور Necdet ÖZTÜRK در مقدمه به سفر خود به ایران و جمع آوری اطلاعات اشاره کرده وگفته مرکززبان تورک و مرکزتاریخ تورک در حال تحقیقات علمی زبان و فرهنگ تورک در ایران هستند.وی در مورد کتیبه های تورکی(کتیبه کلارت دشت)و آثار تاریخی حکمرانان تورک در اصفهان توضیح مفصل داده وفلات ایران را مسکن اصلی تورکها(قبل ازوروداقوام وحشی لخت)نامیده است. رییس بنیاد تاریخ تورک) (Türk

کورش

اقا دمت گرم پس این پانترکها این همه دران خودشونو برای برای کشوری جچر میدن که از اون طرف بازم این اذربایجان قراره تکه تکه بشه ازجمله لزگیزستان